Súhlasím  so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. v platnom znení:

Osoba, ktorá zasiela dopyt, požiadavku, objednávku a pod. , cieleným zaškrtnutím uvedeného políčka v objednávkovom systéme  na web stránke *, týmto vyjadruje  s ú h l a s  so spracovaním osobných údajov v potrebnom rozsahu  u subjektu: Ing. Vladimíra Frištika, IČO: 46951156,  so sídlom podnikania: Súľov-Hradná 370, 013 52 a to v súlade so zák.č. 122/ 2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení . Jedná sa najmä o kontaktné osobné údaje, ako je meno, priezvisko, titul, adresa, telefónne čísla, e-mailové adresy a pod. Účelom spracúvania a využívania osobných údajov dotknutej osoby subjektom, je najmä možnosť zaevidovania dopytu, požiadavky, objednávky a pod. a zaslania spätnej väzby / napr. ponuky, potvrdenia objednávky.../ , ďalej vystavovania obchodných dokladov / napr. dodací list, faktúra,.../ , prípadne využitia na marketingové účely / zaslania informácií o novinkách, ..../ .  

 

*pozn:  Cieleným zaškrtnutím políčka súhlasu so spracovaním osobných údajov dotknutou osobou, sa ňou udelení súhlas zobrazí na formulári dopytu, objednávky a to nasledovne: „Súhlasím  so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. v platnom znení„