Optimálna hodnota pH faktora pôdy v skleníku

  

pH faktor je číslo, ktoré vyjadruje na stupnici od 0 po 14 mieru kyslosti pôdy; pôda s pH faktorom 7 je neutrálna, pod túto hodnotu je kyslá a nad túto hodnotu je zásaditá. Pre väčšinu druhov zeleniny pestovanej v skleníkoch je vhodný pH faktor pôdy v skleníku v rozmedzí hodnôt 5,5 až 7. Na to, aby sme dosiahli uvádzanú hodnotu pH faktora pôdy v skleníku, je potrebné približne po troch rokoch do pôdy v skleníku zapracovať dusíkaté vápno cca 200g/m2.

 

#  pH faktor pôdy si môžeme zistiť aj sami pomocou špeciálnej testovacej súpravy