Predĺženie jesennej sezóny zberu

 

So včasným príchodom ranných mrazíkov v jeseni, môžeme byť ochudobnený o časť úrody zo skleníka. Ako solárne kúrenie však môže byť postačujúce rozloženie čiernych plastových hadíc s priemerom cca 6-8 cm, ktoré sú naplnené vodou. Počas dňa sa voda v hadiciach nahreje a v noci odovzdáva naakumulované teplo pôde aj rastlinkám.