Najmä v letnom období môže byť vysoká intenzita slnečného žiarenia pre niektoré druhy rastlín škodlivá. Veľký vplyv na znášanlivosť slnečného svetla má samozrejme aj konštrukcia a krytinový materiál skleníka, ako aj podnebie, druhy a vek pestovaných rastliniek.

 

Pokiaľ je potrebné skleník tieniť, môžeme zvážiť rôzne spôsoby vnútorného, alebo vonkajšieho zatienenia, s využitím :

  • tieniacej tkaniny, sietí, roliet, rohoží,...– dajú sa prichytiť špeciálnymi príchytkami, lankami
  • tieniacich náterov, ktoré sa nanášajú na vonkajšiu stranu skleníkovej krytiny – obvykle sa dajú ľahko zmyť alebo ich po čase zmyje dažďová voda